חדשות

2014 / ספטמבר 2014

ההצעה להעלות מיסים כדי לממן את עלויות המבצע בעזה