עדכוני לקוחות

דיני מיסים / דצמבר 2020

ה-OECD מפרסם הנחיות לגבי לגבי השפעת הקורונה על עקרונות מחירי ההעברה