עדכוני לקוחות

דיני מיסים / נובמבר 2019

ה-OECD מפרסם טיוטת הצעה לשינוי מהותי בעקרונות המיסוי הבינלאומי