חדשות

2020 / מאי 2020

החוק שימנע מ”חייבי קורונה” להגיע לחדלות פירעון