/ אפריל 2020

רשות החדשנות הקימה ערוץ מענקים מהיר המיועד לחברות במשבר כלכלי