עדכוני קורונה COVID-19

2020 / יולי 2020

רשות החדשנות – עדכונים במסלול ההגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק הישראלית (מסלול 43)