חדשות

2020 / ספטמבר 2020

הבחירות בארצות הברית יכולות לצלק את השווקים לזמן ממושך