/ מאי 2020

משבר הקורונה ועולם המס – סוגיות והזדמנויות בתגמול מנהלים ובמחירי העברה

ד”ר מיכאל בריקר, אלדר בן רובי וקרן שטרית, שותפי מחלקת מיסים במשרדנו, בוובינר בנושא משבר הקורונה ועולם המס – סוגיות והזדמנויות בתגמול מנהלים ובמחירי העברה.