עדכוני לקוחות

דיני מיסים / דצמבר 2016

הוראת השעה בעניין הפחתת המס בחלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי