עדכוני לקוחות

דיני מיסים / יולי 2012

הודעת רשות המסים – הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה