עסקאות ותיקים חדשים

2012 / נובמבר 2011

Singapore Telecom in its acquisition of Amobee