עסקאות ותיקים חדשים

2011 / נובמבר 2010

Sapiens International Corporation