עסקאות ותיקים חדשים

2020 / ספטמבר 2020

ייצוג חברת אלקטרה תעשיות בע”מ ואת חברת Bosch בהגשת הודעות מיזוג לרשות התחרות