עסקאות ותיקים חדשים

2011 / נובמבר 2010

Representation of Zoran in its acquisition by CSR for approximately $680 million