עסקאות ותיקים חדשים

2020 / אוגוסט 2020

ייצוג יוטפו בסבב גיוס E בהובלת בסמר ונצ’ר פרטנרס