עסקאות ותיקים חדשים

2021 / מרץ 2021

ייצוג חברת יוטפו הישראלית בגיוס של 230 מיליון דולר