עסקאות ותיקים חדשים

2022 / נובמבר 2022

ייצוג WEKA בסבב גיוס רביעי בסכום של 135 מיליון דולר