עסקאות ותיקים חדשים

2021 / אוגוסט 2021

ייצוג חברת Weav ברכישת חברת Brex תמורת 50 מיליון דולר