עסקאות ותיקים חדשים

2021 / דצמבר 2021

ייצוג Venus Medtech (Hangzhou) Inc ברכישתה את Cardiovalve בסכום כולל של 300$ מיליון