עסקאות ותיקים חדשים

2021 / ספטמבר 2021

ייצוג חברת Valens בהנפקה דרך מיזוג עם חברת PTK Acquisition Corp