עסקאות ותיקים חדשים

2019 / מאי 2019

ייצוג חברת Twistlock ברכישתה על ידי חברת פאלו אלטו נטוורקס