עסקאות ותיקים חדשים

2022 / אפריל 2022

ייצוג של Tufin ברכישתה על ידי Turn/River Capital תמורת 570 מיליון דולר במזומן