עסקאות ותיקים חדשים

2021 / דצמבר 2021

ייצוג Torq בסבב גיוס בשווי 50$ מיליון