עסקאות ותיקים חדשים

2018 / יוני 2018

ייצוג הקרן Viola Growth בסבב גיוס בחברת CyberInt