עסקאות ותיקים חדשים

2020 / מרץ 2020

ייצוג החתמים בהנפקת האג”ח הגדולה ביותר על ידי מדינת ישראל