עסקאות ותיקים חדשים

2021 / דצמבר 2021

ייצוג הבנק הדיגיטלי הראשון בסבב גיוס בשווי 120$ מיליון