עסקאות ותיקים חדשים

2020 / נובמבר 2020

ייצוג חברת הפינטק אובליגו בגיוס של 15.5 מיליון דולר בסבב A