עסקאות ותיקים חדשים

2020 / נובמבר 2020

ייצוג עיריית אילת מול הממשלה וקבינט הקורונה