עסקאות ותיקים חדשים

2012 / נובמבר 2011

Representation of the controlling shareholder of HOT Telecommunication Systems