עסקאות ותיקים חדשים

2016 / דצמבר 2016

ייצוג התאגיד הסיני China National Agrochemical Corporation בעסקת רכישת מניות אדמה פתרונות לחקלאות בע”מ