עסקאות ותיקים חדשים

2017 / אפריל 2017

ייצוג עיריית תל-אביב בעתירה לבג”ץ