עסקאות ותיקים חדשים

2017 / יוני 2017

ייצוג טדי שגיא ברכישת RevelanTech