עסקאות ותיקים חדשים

2016 / פברואר 2016

ייצוג קרן Team8 Partners L.P בסיבוב השקעה על ידי משקיעים בינלאומיים