עסקאות ותיקים חדשים

2020 / יוני 2020

ייצוג Team8 capital בהשקעתה בחברת פלאנק