עסקאות ותיקים חדשים

2020 / אוקטובר 2020

ייצוג סייט ראיה ממוחשבת בע”מ בסבב השקעה בכורה ג’ בגובה של כ-30 מיליון דולר