עסקאות ותיקים חדשים

2018 / אוקטובר 2018

ייצוג Sygnia ברכישתה ע”י Temasek