עסקאות ותיקים חדשים

2013 / נובמבר 2012

Representation of Stratasys Ltd. (SSYS)