עסקאות ותיקים חדשים

2021 / מרץ 2021

ייצוג חברת המדפסות בתלת-ממד, סטרטסיס, בגיוס של 200 מיליון דולר בנאסדק