עסקאות ותיקים חדשים

2015 / אפריל 2015

ייצוג חברת SolarEdge Technologies, Inc, בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) בבורסת NASDAQ, בשווי של 126 מיליון דולר