עסקאות ותיקים חדשים

2018 / אוגוסט 2018

ייצוג סודה סטרים ברכישתה על-ידי PepsiCo