עסקאות ותיקים חדשים

2017 / אוקטובר 2017

ייצוג חברת SkyGiraffe ברכישתה ע”י ServiceNow