עסקאות ותיקים חדשים

2020 / אוקטובר 2020

ייצוג חברת SimilarWeb הישראלית בסבב גיוס של 120 מיליון דולר