עסקאות ותיקים חדשים

2021 / דצמבר 2021

ייצוג Screenovate Technologies Ltd ברכישתה ע”י Intel Corporation