עסקאות ותיקים חדשים

2013 / נובמבר 2012

Representation of Sapiens in its $40 million public offering