עסקאות ותיקים חדשים

2020 / נובמבר 2020

ייצוג חברת סיילספורס בסבב השקעה בהיקף של 210 מיליון דולר בחברת אפספלייר הישראלית