עסקאות ותיקים חדשים

2016 / פברואר 2016

ייצוג חברת RR Media Ltd. ברכישתה על-ידי SES בדרך של מיזוג בשווי כולל של כ-242 מיליון דולר