עסקאות ותיקים חדשים

2020 / נובמבר 2020

ייצוג ריסקיפייד בהסכם שכירות למשך 10 שנים בבית אירופה בתל אביב