עסקאות ותיקים חדשים

2011 / נובמבר 2010

Representation of Retalix Ltd. in its acquisition of MTXEPS for $25 million