עסקאות ותיקים חדשים

2015 / ינואר 2015

ייצוג חברת Red Bend ברכישתה על ידי חברת Harman International Industries Inc