עסקאות ותיקים חדשים

2021 / דצמבר 2021

ייצוג Perion Network בהנפקת follow-on לציבור במסגרתה החברה גייסה סכום כולל של 180 מיליון דולר